קרן השתלמות 🤓✏️📖

דמי ניהול אטרקטיביים

קטגוריה:

תיאור

מובא על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, החברה המנהלת של מנורה מבטחים השתלמות (מספר), העוסקת בשיווק ולא בייועץ פנסיוני. מובא כמידע בלבד, ולא כחוות דעת, המלצה אות תחליף לקבלת ייעוץ או שיווק מבעל רישיון, המותאם לצרכיו של אדם. ההצטרפות ותנאי התכנית בכפוף לתנאי החברה והתקנון.

ההטבה בתוקף עד דצמבר 2024.

לקריאה נוספת:
https://www.menoramivt.co.il/product/keren-hishtalmut

מובא על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, החברה המנהלת של מנורה מבטחים פנסיה מקיפה (מספר) ומנורה מבטחים פנסיה משלימה (מספר), העוסקת בשיווק ולא בייועץ פנסיוני. מובא כמידע בלבד, ולא כחוות דעת, המלצה אות תחליף לקבלת ייעוץ או שיווק מבעל רישיון, המותאם לצרכיו של אדם. ההצטרפות ותנאי התכנית בכפוף לתנאי החברה והתקנון.