12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

הקורס זמין לעובדי מקצועות הבריאות גם ללא חברות בעמותה, פרטים בפנים..

שימו לב❣️

תאריכים : 25/12/2024 - 04/09/2024

16 שבועות

קבוע - מקסימום קרדיטים לניצול, או אפס.

הסתדרות: נדרש מינימום שנת חברות

מוצר בסבסוד לחברי העמותה בלבד

מוצר רק למקצועות הבריאות

מחיר
לציבור הרחב₪1600
לחברי הסתדרות בוותק של פחות משנה₪1200
לחברי הסתדרות בוותק של שנה לפחות₪800
לחברי עמותה₪700
לחברי עמותה בהורדת קרדיטים₪400
מחיר סופי לתשלום יוצג לאחר התחברות

הקורס זמין לעובדי מקצועות הבריאות גם ללא חברות בעמותה, פרטים בפנים..

שימו לב❣️

תאריכים : 18/11/2024 - 09/09/2024

10 שבועות

קבוע - מקסימום קרדיטים לניצול, או אפס.

הסתדרות: נדרש מינימום שנת חברות

מוצר בסבסוד לחברי העמותה בלבד

מוצר רק למקצועות הבריאות

מחיר
לציבור הרחב₪940
לחברי הסתדרות בוותק של פחות משנה₪800
לחברי הסתדרות בוותק של שנה לפחות₪500
לחברי עמותה₪400
לחברי עמותה בהורדת קרדיטים₪100
מחיר סופי לתשלום יוצג לאחר התחברות

הקורס זמין לעובדי מקצועות הבריאות גם ללא חברות בעמותה, פרטים בפנים..

שימו לב❣️

תאריכים : 10/12/2024 - 05/11/2024

5 שבועות

קבוע - מקסימום קרדיטים לניצול, או אפס.

הסתדרות: נדרש מינימום שנת חברות

מוצר בסבסוד לחברי העמותה בלבד

מוצר רק למקצועות הבריאות

מחיר
לציבור הרחב₪940
לחברי הסתדרות בוותק של פחות משנה₪800
לחברי הסתדרות בוותק של שנה לפחות₪500
לחברי עמותה₪400
לחברי עמותה בהורדת קרדיטים₪100
מחיר סופי לתשלום יוצג לאחר התחברות