התשלום לעמותה בוצע באופן מרוכז דרך מקום העבודה שלי שהוא משרד הבריאות בירושלים
נא בדיקתכם ותשובתכם
תודה רבה
אורית יונה