לא ידעתי שאני חייבת כסף לאיגוד. על מה מורידים לי מהשכר? בנוסף, איך מנצלים את הכרדיט דיש לי?