דיברתי עם בתיה מהאיגוד והיא בדקה ואני אכן חברת הסתדרות נא לתקן את הפרטי