12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

רישום לעמותת מקצועות הבריאות

ההרשמה מיועדת לבוגרי מקצועות הבריאות והמחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות:

או בסטודנטים של מקצועות הבריאות הנ"ל, כשהם במהלך לימודים פעילים בעת הרישום להפצת הדיוור.

* * * * * *

אם אתם עובדים במערך הממשלתי? גם ב"דירוג דרגה" וגם ב"קרן מחקר" באותו בית החולים, עלינו לדעת על שני אופני ההעסקה במהלך הרישום.

קודם סיימו רישום המעסיק באפשרות אחת מבין "קרן מחקר" או "דירוג דרגה"

ואחרי הרישום הראשוני שלכם:

מצוין, ותודה רבה 😊

* * * * * *

רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.

נא למלא את כל שדות החובה (מסומנים ב *) כדי להתקדם ברישום

בכל עת קיימת אפשרות להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה לאחר קבלת הפרסומים. הנני מאשר/ת שפרטי האישיים שמסרתי ישמרו במאגר המידע של עמותת מקצעות הבריאות (ע"ר)). ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור פרטים אלה, אולם מסירתם הינה תנאי להצטרף לעמותה ולקבלת שירותים ממנה. המידע ישמש למטרות מאגרי המידע של העמותה לרבות דיוור ישיר, ויכול וימסר לגופים מטעם העמותה לשם מימוש הרכישות שלי, דיוור, וכיו"ב למטרות העמותה בלבד.