12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

כללית - מחוז צפון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11164
ריפוי בעיסוק6734
קלינאות תקשורת4027
תזונה2814
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***5
סה"כ2511390

כללית - מחוז חיפה וגליל מערבי

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה12793
ריפוי בעיסוק8244
קלינאות תקשורת5539
תזונה4521
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים22
מתאמות מחקר
***13
סה"כ3241990

כללית - מחוז שרון שומרון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה13884
ריפוי בעיסוק7433
קלינאות תקשורת3921
תזונה3225
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות1
סייעות שיניים33
מתאמות מחקר
***11
סה"כ2981660

כללית - מחוז דן-פתח תקווה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה188155
ריפוי בעיסוק11075
קלינאות תקשורת11180
תזונה7456
ייעוץ גנטי33
טיפול באומנות
סייעות שיניים1
מתאמות מחקר
***182
סה"כ5053710

כללית - מחוז מרכז

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה8771
ריפוי בעיסוק5529
קלינאות תקשורת3526
תזונה3927
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***12
סה"כ2291540

כללית - מחוז תל אביב

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה9088
ריפוי בעיסוק4113
קלינאות תקשורת1612
תזונה1510
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים11
מתאמות מחקר
***20
סה"כ1831240

כללית - מחוז ירושלים

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11162
ריפוי בעיסוק6738
קלינאות תקשורת7229
תזונה189
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***12
סה"כ2801380

כללית - מחוז דרום

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה8059
ריפוי בעיסוק4330
קלינאות תקשורת4729
תזונה2612
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***7
סה"כ2041310

כללית - מחוז אילת

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה22
ריפוי בעיסוק52
קלינאות תקשורת43
תזונה2
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ1470

כללית - מרכז רפואי העמק

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1812
ריפוי בעיסוק1616
קלינאות תקשורת118
תזונה2110
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***11
סה"כ77460

כללית - מרכז רפואי יוספטל

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת11
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ210

כללית - מרכז רפואי כרמל

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה138
ריפוי בעיסוק66
קלינאות תקשורת43
תזונה1611
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***7
סה"כ46280

כללית - מרכז רפואי מאיר

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה3820
ריפוי בעיסוק168
קלינאות תקשורת97
תזונה2916
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ94520

כללית - מרכז רפואי סורוקה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה3821
ריפוי בעיסוק99
קלינאות תקשורת1211
תזונה4
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***3
סה"כ67420

כללית - מרכז רפואי קפלן

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1714
ריפוי בעיסוק1611
קלינאות תקשורת97
תזונה2619
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ70520

כללית - מרכזים רפואיים רבין (בלינסון) והשרון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה5142
ריפוי בעיסוק2315
קלינאות תקשורת3123
תזונה4943
ייעוץ גנטי66
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ1611290

כללית - מרכז רפואי שניידר לרפואת ילדים

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1411
ריפוי בעיסוק208
קלינאות תקשורת1410
תזונה3714
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***2
סה"כ88440

כללית - מרכז רפואי בית לווינשטיין

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה6937
ריפוי בעיסוק6220
קלינאות תקשורת53
תזונה65
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***101
סה"כ153670

כללית - מרכז גריאטרי הרצפלד

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1210
ריפוי בעיסוק177
קלינאות תקשורת
תזונה53
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***12
סה"כ46200

כללית - מרכז גריאטרי בית רבקה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה4227
ריפוי בעיסוק3012
קלינאות תקשורת74
תזונה114
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***3
סה"כ93470

כללית - מרכזים לבריאות הנפש גהה ושלוותה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11
ריפוי בעיסוק4333
קלינאות תקשורת
תזונה97
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ53410

כללית - אחר (ושאינו מופיע לעיל)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת11
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ330

המערך הממשלתי - מרכז רפואי ברזילי

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה246
ריפוי בעיסוק22
קלינאות תקשורת21
תזונה43
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***7
סה"כ40130

המערך הממשלתי - מרכז רפואי בני ציון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה92
ריפוי בעיסוק104
קלינאות תקשורת11
תזונה102
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***26
סה"כ5690

המערך הממשלתי - מרכז רפואי שיבא (תל השומר)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה9533
ריפוי בעיסוק858
קלינאות תקשורת55
תזונה88
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר1
***145
סה"כ339540

המערך הממשלתי - מרכז רפואי הלל יפה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה207
ריפוי בעיסוק53
קלינאות תקשורת
תזונה54
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***3
סה"כ33140

המערך הממשלתי - מרכז רפואי אדית וולפסון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה43
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת96
תזונה146
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ27150

המערך הממשלתי - מרכז רפואי זיו

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה91
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת
תזונה65
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***9
סה"כ2570

המערך הממשלתי - מרכז רפואי לגליל בנהריה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה287
ריפוי בעיסוק54
קלינאות תקשורת1712
תזונה128
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***6
סה"כ69320

המערך הממשלתי - מרכז רפואי ברוך פדה (פוריה)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה55
ריפוי בעיסוק1
קלינאות תקשורת11
תזונה123
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים92
מתאמות מחקר
***17
סה"כ45110

המערך הממשלתי - המרכז הרפואי שערי צדק

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה63
ריפוי בעיסוק33
קלינאות תקשורת91
תזונה2419
ייעוץ גנטי22
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***44
סה"כ88280

המערך הממשלתי - מרכז רפואי רמבם

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה63
ריפוי בעיסוק1611
קלינאות תקשורת11
תזונה178
ייעוץ גנטי11
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***6
סה"כ47240

המערך הממשלתי - מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה94
ריפוי בעיסוק1
קלינאות תקשורת4
תזונה2214
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***2
סה"כ38180

המערך הממשלתי - מרכז רפואי סוראסקי (איכילוב)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה3017
ריפוי בעיסוק85
קלינאות תקשורת2014
תזונה144
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים55
מתאמות מחקר
***76
סה"כ153450

המערך הממשלתי - מרכז גריאטרי דורות

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה146
ריפוי בעיסוק2
קלינאות תקשורת
תזונה143
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ3090

המערך הממשלתי - מרכז גריאטרי פלימן

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה163
ריפוי בעיסוק113
קלינאות תקשורת11
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ3070

המערך הממשלתי - מרכז גריאטרי ראשון לציון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ000

המערך הממשלתי - מרכז שיקומי שוהם

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה185
ריפוי בעיסוק153
קלינאות תקשורת64
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***2
סה"כ41120

המערך הממשלתי - מרכז רפואי שמואל הרופא

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה42
ריפוי בעיסוק106
קלינאות תקשורת33
תזונה84
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ26160

המערך הממשלתי - מרכזים רפואיים לבריאות הנפש

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1
ריפוי בעיסוק151
קלינאות תקשורת
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות1
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ1810

המערך הממשלתי - המחלקה המקצועית הארצית

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה55
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***2
סה"כ860

המערך הממשלתי - אחר (ושאינו מופיע לעיל)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה22
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת
תזונה44
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ880

בית חולים שיקומי רעות

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה51
ריפוי בעיסוק2
קלינאות תקשורת2
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ910

בית חולים שיקומי אלין

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה32
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת1
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ420

מרכז רפואי בית חולים לניאדו נתניה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה21
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה15
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ1710

מרכז רפואי בית החולים אסותא אשדוד

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת4
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ500

מרכז רפואי מעייני הישועה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ000

בתי החולים האנגלי-סקוטי - הצרפתי - האיטלקי

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ000

רשת משען לדיור מוגן

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה11
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה11
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ220

המרכז הגריאטרי ראשון לציון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק1
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ100

אוניברסיטאות ואקדמיה - סגל

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה54
ריפוי בעיסוק33
קלינאות תקשורת21
תזונה
ייעוץ גנטי1
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ1180

מאוחדת

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה202
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת131
תזונה108
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים1
מתאמות מחקר
סה"כ55110

גמלאים

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה103
ריפוי בעיסוק31
קלינאות תקשורת
תזונה51
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ1850

מכבי

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה81
ריפוי בעיסוק32
קלינאות תקשורת21
תזונה95
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים11
מתאמות מחקר
סה"כ23100

לאומית

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ310

משרד החינוך

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה119
ריפוי בעיסוק2013
קלינאות תקשורת2015
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות1
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ52370

משרד הרווחה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1
ריפוי בעיסוק1
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ200

סטודנט.ית

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה2
ריפוי בעיסוק41
קלינאות תקשורת11
תזונה21
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ930

פרטי

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה257
ריפוי בעיסוק93
קלינאות תקשורת115
תזונה31
ייעוץ גנטי1
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ49160

אחר

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה15250
ריפוי בעיסוק8431
קלינאות תקשורת6224
תזונה5925
ייעוץ גנטי2
טיפול באומנות52
סייעות שיניים32
מתאמות מחקר
***53
סה"כ3721370

כללית - סייעות שיניים בכללית

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים98
מתאמות מחקר
סה"כ980

המערך הממשלתי - המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק21
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***8
סה"כ1010

המערך הממשלתי - המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כולל כפר שאול ואיתנים

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק1511
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***1
סה"כ16110

המערך הממשלתי - המרכז לבריאות הנפש באר שבע

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה11
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ110

המערך הממשלתי - המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה1
ריפוי בעיסוק2
קלינאות תקשורת
תזונה1
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
***5
סה"כ900

המערך הממשלתי - מרחבים המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב ונס ציונה

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק249
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ2490

המערך הממשלתי - המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק22
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ220

המערך הממשלתי - המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק33
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ330

המערך הממשלתי - המרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק11
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ110

המערך הממשלתי - המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
תזונה
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות11
סייעות שיניים
מתאמות מחקר
סה"כ110

המערך הממשלתי - מרכז רפואי הדסה (הר הצופים ועין כרם)

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה4110
ריפוי בעיסוק3820
קלינאות תקשורת3812
תזונה3822
ייעוץ גנטי
טיפול באומנות
סייעות שיניים2824
מתאמות מחקר11
***22
סה"כ206890

כול המעסיקים

מקצועסה"כחתמו יפוי כוחויתור מרצוןפחת
פיזיותרפיה17691041
ריפוי בעיסוק1162557
קלינאות תקשורת695409
תזונה775436
ייעוץ גנטי2218
טיפול באומנות137
סייעות שיניים6247
מתאמות מחקר21
***5427
סה"כ504225230