הי,
אני עובד כללית. הם לא אמורים לשלם דמי מנוי אףעהור העובדים?