שדגיכוןשדגיכ וןשדגכי שוןדגיכ וןשדגכי וןשדגכ ש׳קחכל