12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

debug

 REFERER : 2024 06 21 08:25 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:25 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:23 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:22 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 Need Yipuy : user_33065
 REFERER : 2024 06 21 08:11 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 08:00 https://education.histadrut.org.il/ 188.64.206.70
 REFERER : 2024 06 21 02:09 https://185.145.252.216/ 104.236.203.78
 0 ]**[ 0
 mm 20/06/2024 20:30 4810
 14:00 ExchangeRateUSD 3.719
 14:00 ExchangeRateEUR 3.9894
 REFERER : 2024 06 20 09:04 https://185.145.252.216:443/ 185.242.226.75
 Need Yipuy : user_27954
 07:00 missing_required_details: profession_percentage user_27954
 REFERER : 2024 06 20 04:52 https://185.145.252.216/ 35.216.150.139
 0 ]**[ 0
 mm 19/06/2024 20:30 4810
 14:00 ExchangeRateEUR 3.9941
 14:00 ExchangeRateUSD 3.716
 REFERER : 2024 06 19 11:30 https://education.histadrut.org.il/ 2a0d:6fc7:33f:30b:98cf:5609:573b:cc33
 Need Yipuy : user_33064
 Need Yipuy : user_27588
 06:56 missing_required_details: profession_percentage user_27588
 0 ]**[ 0
 mm 18/06/2024 20:30 4810
 קבלת החלטות - במנהלת שומרון הרצל 48 חדרה ! 2024-06-06 14:35:31 ! 19 ! 19
 קבלת החלטות - במנהלת שומרון הרצל 48 חדרה ! 2024-06-06 14:35:31 ! 19 ! 19
 14:00 ExchangeRateUSD 3.722
 14:00 ExchangeRateEUR 3.989
 Need Yipuy : user_33063
 Delete old user 32281
 כנס איגוד מקצועות הבריאות, אילת - ניסיונות לא לנסות להזמין ! 2024-05-18 10:00:34 ! 3 ! 3
 כנס איגוד מקצועות הבריאות, אילת - ניסיונות לא לנסות להזמין ! 2024-05-18 10:00:34 ! 3 ! 3
 08:49 missing_required_details: profession_percentage user_29686
 08:49 missing_required_details: profession_percentage user_29686
 08:40 missing_required_details: profession_percentage user_29686
 08:39 missing_required_details: profession_percentage user_29686
 08:38 missing_required_details: profession_percentage user_29686
 Need Yipuy : user_33062
 קבלת החלטות - במנהלת שומרון הרצל 48 חדרה ! 2024-06-06 14:35:31 ! 6 ! 6
 REFERER : 2024 06 18 06:35 https://education.histadrut.org.il/ 2a0d:6fc7:50e:ae80:69c0:b0c3:c257:94bf
 REFERER : 2024 06 18 06:27 https://education.histadrut.org.il/ 2a0d:6fc7:50e:ae80:69c0:b0c3:c257:94bf
 0 ]**[ 0
 mm 17/06/2024 20:30 4809
 REFERER : 2024 06 17 16:58 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:b027:ab9d:6f79:6fd
 REFERER : 2024 06 17 16:58 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:b027:ab9d:6f79:6fd
 REFERER : 2024 06 17 16:57 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:b027:ab9d:6f79:6fd
 REFERER : 2024 06 17 16:57 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:b027:ab9d:6f79:6fd
 REFERER : 2024 06 17 16:24 http://104.21.79.138:80/ 198.235.24.59
 14:00 ExchangeRateEUR 3.9969
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 14:00 ExchangeRateEUR 3.9969
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 REFERER : 2024 06 17 09:38 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a0d:6fc7:25c:cfb3:dc0e:7d87:92af:1123
 REFERER : 2024 06 17 09:10 http://172.67.146.11:80/ 205.210.31.131
 0 ]**[ 0
 mm 16/06/2024 20:30 4809
 REFERER : 2024 06 16 13:07 https://l.wl.co/ 2a0d:6fc7:340:75e7:d1ab:bbeb:1358:e3ad
 REFERER : 2024 06 16 12:10 https://login.microsoftonline.com/ 144.49.111.108
 REFERER : 2024 06 16 12:10 https://login.microsoftonline.com/ 144.49.111.108
 REFERER : 2024 06 16 12:10 https://login.microsoftonline.com/ 144.49.111.108
 REFERER : 2024 06 16 08:50 https://l.wl.co/ 2a0d:6fc7:340:75e7:d1ab:bbeb:1358:e3ad
 REFERER : 2024 06 16 08:07 https://l.wl.co/ 147.235.194.68
 REFERER : 2024 06 16 08:06 https://l.wl.co/ 2a0d:6fc7:340:75e7:d1ab:bbeb:1358:e3ad
 0 ]**[ 0
 mm 15/06/2024 20:30 4810
 REFERER : 2024 06 15 17:34 https://www.gatekeeperapp.net/ 93.172.3.8
 REFERER : 2024 06 14 21:52 http://104.21.79.138:80/ 198.235.24.180
 0 ]**[ 0
 mm 14/06/2024 20:30 4810
 REFERER : 2024 06 14 16:48 https://185.145.252.216/ 138.197.88.177
 14:00 ExchangeRateUSD 3.723
 14:00 ExchangeRateEUR 3.9841
 REFERER : 2024 06 14 07:28 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a0d:6fc7:43c:c705:8912:b9a:748a:3a6b
 REFERER : 2024 06 14 07:27 https://mail.walla.co.il/ 2a0d:6fc7:43c:c705:8912:b9a:748a:3a6b
 0 ]**[ 0
 mm 13/06/2024 20:30 4809
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0056
 14:00 ExchangeRateUSD 3.715
 REFERER : 2024 06 13 09:27 https://duckduckgo.com/ 87.70.171.131
 Need Yipuy : user_28716
 09:01 missing_required_details: profession_percentage user_28716
 09:01 missing_required_details: profession_percentage user_28716
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:42 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:33 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:33 https://mail.walla.co.il/ 2a00:a041:e50c:4800:2844:f2a9:ae52:be85
 REFERER : 2024 06 13 08:30 https://l.wl.co/ 2a02:6680:210b:49a0:e0fc:f4ea:c2b4:87bf
 REFERER : 2024 06 13 06:54 https://l.wl.co/ 2a02:14f:175:83d4::4989:420d
 0 ]**[ 0
 mm 12/06/2024 20:30 4809
 REFERER : 2024 06 12 18:46 https://www.gatekeeperapp.net/ 176.230.52.24
 REFERER : 2024 06 12 18:46 https://mail.walla.co.il/ 176.230.52.24
 0 ]**[ 0
 mm 11/06/2024 20:30 4809
 Need Yipuy : user_33060
 Delete old user 32226
 14:00 ExchangeRateUSD 3.723
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0014
 REFERER : 2024 06 11 13:47 http://104.21.79.138:80/ 205.210.31.162
 0 ]**[ 0
 mm 11/06/2024 13:22 4809
 REFERER : 2024 06 11 12:34 http://IGOOD.ORG.IL 52.11.171.106
 0 ]**[ 0
 mm 10/06/2024 20:30 4809
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0276
 14:00 ExchangeRateUSD 3.752
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0276
 14:00 ExchangeRateUSD 3.752
 13:12 missing_required_details: profession_percentage2 user_30969
 REFERER : 2024 06 10 10:34 https://l.wl.co/ 2a0d:6fc7:42d:698a:a159:b5e1:35b5:60a6
 0 ]**[ 0
 mm 09/06/2024 20:30 4809
 0 ]**[ 0
 mm 09/06/2024 11:56 4809
 REFERER : 2024 06 09 11:14 http://104.21.79.138:80/ 198.235.24.158
 REFERER : 2024 06 09 07:14 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a0d:6fc7:41f:af63:478:5634:1232:5476
 REFERER : 2024 06 09 07:14 https://mail.walla.co.il/ 2a0d:6fc7:41f:af63:478:5634:1232:5476
 REFERER : 2024 06 09 06:22 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a0d:6fc2:50e1:7400:ad00:b5b9:3847:be93
 סמינר רומא ! 2024-03-30 13:44:57 ! 1 ! 1
 0 ]**[ 0
 mm 08/06/2024 20:30 4809
 16:55 missing_required_details: profession_percentage user_29250
 REFERER : 2024 06 08 15:48 https://l.wl.co/ 2a00:a041:37a7:6200:f903:896a:dfac:193d
 REFERER : 2024 06 08 09:54 https://185.145.252.216/ 138.197.12.154
 Need Yipuy : user_33059
 Delete old user 32902
 06:59 missing_required_details: employer0 user_32902
 06:59 missing_required_details: employer0 user_32902
 REFERER : 2024 06 08 06:00 http://172.67.146.11:80/ 205.210.31.11
 0 ]**[ 0
 mm 07/06/2024 20:30 4809
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0647
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0647
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 14:00 ExchangeRateUSD 3.732
 10:48 missing_required_details: profession_percentage user_27786
 REFERER : 2024 06 07 10:42 https://www.gatekeeperapp.net/ 89.139.16.39
 REFERER : 2024 06 07 10:42 https://mail.walla.co.il/ 89.139.16.39
 מבוא לבינה מלאכותית ומודל שפה מתקדם - בבית חולים קפלן ברחובות ! 2024-06-05 08:33:26 ! 1 ! 1
 מבוא לבינה מלאכותית ומודל שפה מתקדם - בבית חולים קפלן ברחובות ! 2024-06-05 08:33:26 ! 1 ! 1
 מבוא לבינה מלאכותית ומודל שפה מתקדם - בבית חולים קפלן ברחובות ! 2024-06-05 08:33:26 ! 1 ! 1
 מבוא לבינה מלאכותית ומודל שפה מתקדם - בבית חולים קפלן ברחובות ! 2024-06-05 08:33:26 ! 1 ! 1
 מבוא לבינה מלאכותית ומודל שפה מתקדם - בבית חולים קפלן ברחובות ! 2024-06-05 08:33:26 ! 1 ! 1
 REFERER : 2024 06 07 08:46 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a06:c701:bf9e:af00:6971:e1f4:fde:a89
 REFERER : 2024 06 07 08:45 https://www.gatekeeperapp.net/ 2a06:c701:bf9e:af00:6971:e1f4:fde:a89
 Need Yipuy : user_29680
 06:56 missing_required_details: profession_percentage user_29680
 0 ]**[ 0
 mm 06/06/2024 20:30 4809
 REFERER : 2024 06 06 19:37 https://www.gatekeeperapp.net/ 176.12.227.36
 REFERER : 2024 06 06 19:37 https://mail.walla.co.il/ 176.12.227.36
 17:29 missing_required_details: employer0 user_32880
 17:28 missing_required_details: employer0 user_32880
 17:28 missing_required_details: employer0 user_32880
 Need Yipuy : user_33057
/home/igoodorg/public_html/wp-content/themes/hello-elementor-child/custom_functions/_update_user_meta.php (59) 33057 employmentType דירוג דרגה
 Need Yipuy : user_30126
 Need Yipuy : user_30126
 Need Yipuy : user_30126
 16:42 missing_required_details: profession_percentage user_30126
 REFERER : 2024 06 06 16:27 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 16:20 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 16:14 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 14:00 ExchangeRateUSD 3.724
 14:00 ExchangeRateEUR 4.0498
 REFERER : 2024 06 06 11:13 https://185.145.252.216/ 35.216.203.4
 REFERER : 2024 06 06 11:00 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 10:59 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 10:54 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 10:52 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 REFERER : 2024 06 06 10:51 https://www.gatekeeperapp.net/ 212.143.148.53
 0 ]**[ 0
 mm 05/06/2024 20:30 4806