12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

actions_log

17/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
17/06/2024 04:19 - update_birthday .. אורלי גולדשטיין .. 31004 .. 1971-11-22
17/06/2024 04:19 - update_birthday .. אורלי גולדשטיין .. 31004 .. 1971-11-22
16/06/2024 23:23 - match_colleague .. Array
(
  [0] => 

אורה

סטטוס הסתדרות: רשאית
סטטוס עמותה: רשאית
סטטוס סמינר: רשאית
מקצוע: פיזיותרפיה
) ..
16/06/2024 23:23 - match_colleague .. Array
(
  [0] => 

אורה

סטטוס הסתדרות: רשאית
סטטוס עמותה: רשאית
סטטוס סמינר: רשאית
מקצוע: פיזיותרפיה
) ..
16/06/2024 15:50 - update_birthday .. גל סלע .. 30536 .. 1971-06-17
16/06/2024 13:09 - update_birthday .. סיגלית כהן צבר .. 29243 .. 1970-04-10
16/06/2024 13:06 - update_birthday .. סיגלית כהן צבר .. 29243 .. 1970-04-10
16/06/2024 09:49 - update_birthday .. אבידן בוני .. 27140 .. 1971-04-30
16/06/2024 09:49 - update_birthday .. אבידן בוני .. 27140 .. 1971-04-30
16/06/2024 08:50 - Adjust Credits .. 300 .. הטבת משרתי מילואים .. 29596 .. עדכון
16/06/2024 07:18 - update_birthday .. דנה צפריר .. 27847 .. 1977-12-14
16/06/2024 07:17 - update_birthday .. דנה צפריר .. 27847 .. 1977-12-14
16/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
16/06/2024 06:38 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
16/06/2024 06:38 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
16/06/2024 05:22 - update_birthday .. גל סלע .. 30536 .. 1971-06-17
16/06/2024 05:22 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. שומי אחיטוב סלע .. 54789 .. 30426 .. 30426
16/06/2024 05:21 - update_birthday .. גל סלע .. 30536 .. 1971-06-17
16/06/2024 05:00 - match_colleague .. Array
(
  [0] => 

שומי

סטטוס הסתדרות: רשאית
סטטוס עמותה: רשאית
סטטוס סמינר: רשאית
מקצוע: פיזיותרפיה
) ..
16/06/2024 05:00 - match_colleague .. Array
(
  [0] => 

שומי

סטטוס הסתדרות: רשאית
סטטוס עמותה: רשאית
סטטוס סמינר: רשאית
מקצוע: פיזיותרפיה
) ..
16/06/2024 04:50 - update_birthday .. דפנה דינה עיני .. 27904 .. 1962-01-09
16/06/2024 04:43 - match_colleague .. Array
(
  [0] => 

עינב

סטטוס הסתדרות: רשאית
סטטוס עמותה: רשאית
סטטוס סמינר: רשאית
מקצוע: פיזיותרפיה
) ..
15/06/2024 19:21 - update_birthday .. לירון סבג .. 28641 .. 1987-09-17
15/06/2024 19:21 - update_birthday .. לירון סבג .. 28641 .. 1987-09-17
15/06/2024 19:21 - update_birthday .. לירון סבג .. 28641 .. 1987-09-17
15/06/2024 11:26 - update_birthday .. קןלגה ראשון .. 31248 .. 2000-07-18
15/06/2024 11:25 - update_birthday .. קולגה א' .. 30195 .. 1965-10-18
15/06/2024 11:24 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. קולגה ב' .. 54863 .. 31121 .. 31121
15/06/2024 11:24 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. קולגה ב' .. 54863 .. 31121 .. 31121
15/06/2024 11:23 - update_birthday .. קןלגה ראשון .. 31248 .. 2000-07-18
15/06/2024 11:13 - update_birthday .. קןלגה ראשון .. 31248 .. 2000-07-18
15/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
15/06/2024 05:47 - update_birthday .. קןלגה ראשון .. 31248 .. 2000-07-18
15/06/2024 05:25 - update_birthday .. קולגה א' .. 30195 .. 1965-10-18
15/06/2024 05:19 - update_birthday .. קולגה א' .. 30195 .. 1965-10-18
15/06/2024 05:18 - cancel_order .. 58957
15/06/2024 05:18 - notifiy_colleague_left .. כנס איגוד מקצועות הבריאות, אילת – ניסיון .. קולגה ב' .. 57731 .. 31121 .. 30195
15/06/2024 05:17 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
15/06/2024 05:17 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
14/06/2024 16:00 - update_birthday .. יעל גולדמן .. 28387 .. 1981-08-06
14/06/2024 13:53 - update_birthday .. יסמין משיעל .. 33061 .. 1994-12-11
14/06/2024 13:52 - update_birthday .. יסמין משיעל .. 33061 .. 1994-12-11
14/06/2024 13:36 - update_birthday .. יסמין משיעל .. 33061 .. 1994-12-11
14/06/2024 12:23 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
14/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
14/06/2024 03:53 - match_colleague .. Array .. 
14/06/2024 03:53 - match_colleague .. Array .. 
13/06/2024 19:31 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
13/06/2024 18:29 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. מיטל חדד רביב .. 54863 .. 28786 .. 27507
13/06/2024 13:39 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
13/06/2024 13:39 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
13/06/2024 13:38 - update_birthday .. שלומית פינר .. 30000 .. 1967-03-06
13/06/2024 09:55 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. מוסטפא זועבי .. 54863 .. 28716 .. 31339
13/06/2024 09:53 - update_birthday .. נדאל אבו סאלח .. 31339 .. 1976-03-30
13/06/2024 09:21 - update_birthday .. מוריה בן ישי .. 28743 .. 1990-03-04
13/06/2024 09:21 - update_birthday .. מוריה בן ישי .. 28743 .. 1990-03-04
13/06/2024 09:08 - update_birthday .. מוסטפא זועבי .. 28716 .. 1985-08-03
13/06/2024 08:38 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 1980-03-23
13/06/2024 08:38 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 1980-03-23
13/06/2024 08:31 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 1980-03-23
13/06/2024 07:57 - update_birthday .. יעל גולדמן .. 28387 .. 1981-08-06
13/06/2024 07:56 - update_birthday .. יעל גולדמן .. 28387 .. 1981-08-06
13/06/2024 07:28 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. דניאלה ארמן .. 54789 .. 30890 .. 29635
13/06/2024 07:16 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. דנה פלס .. 54789 .. 27862 .. 28387
13/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
13/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. חיים סולומון .. 54789 .. 28119 .. 1
13/06/2024 06:03 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
12/06/2024 12:18 - update_birthday .. הדר רגב .. 30515 .. 1987-09-26
12/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
12/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. חיים סולומון .. 54789 .. 28119 .. 2
12/06/2024 05:34 - update_birthday .. מאיה כהן .. 30278 .. 1990-08-16
12/06/2024 05:33 - update_birthday .. מאיה כהן .. 30278 .. 1990-08-16
12/06/2024 05:32 - update_birthday .. מאיה כהן .. 30278 .. 1990-08-16
11/06/2024 18:26 - update_birthday .. שקד ולצר .. 33060 .. 1991-06-17
11/06/2024 17:17 - update_birthday .. יוליה פלקס .. 28314 .. 1985-03-22
11/06/2024 11:35 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
11/06/2024 10:02 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
11/06/2024 10:02 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
11/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
11/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. חיים סולומון .. 54789 .. 28119 .. 3
11/06/2024 04:36 - update_birthday .. נוף סנג׳ני שבתאי .. 29050 .. 1991-11-25
10/06/2024 21:31 - update_birthday .. גיל ברמי .. 27699 .. 1988-07-04
10/06/2024 21:31 - update_birthday .. גיל ברמי .. 27699 .. 1988-07-04
10/06/2024 21:30 - update_birthday .. גיל ברמי .. 27699 .. 1988-07-04
10/06/2024 20:05 - update_birthday .. עופר ליבני .. 30396 .. 2023-05-31
10/06/2024 20:04 - update_birthday .. עופר ליבני .. 30396 .. 2023-05-31
10/06/2024 19:55 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 19:54 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 19:37 - update_birthday .. עופר ליבני .. 30396 .. 2023-05-31
10/06/2024 19:11 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 19:10 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 18:12 - cancel_order .. 59516
10/06/2024 18:11 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 18:11 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 18:09 - cancel_order .. 59510
10/06/2024 18:09 - notifiy_colleague_left .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. תהילה אברהם .. 54863 .. 30126 .. 27991
10/06/2024 16:51 - update_birthday .. גלית חלפון .. 27752 .. 1976-01-21
10/06/2024 15:44 - update_birthday .. הדס חכמי .. 27967 .. 1980-05-20
10/06/2024 15:05 - update_birthday .. דברה ליברמן .. 27777 .. 1965-05-10
10/06/2024 13:32 - update_birthday .. אלינה רויזיס צוריאנו .. 30997 .. 1987-09-04
10/06/2024 13:25 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
10/06/2024 12:23 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. שרה לביא .. 54863 .. 30341 .. 30373
10/06/2024 11:00 - update_birthday .. מיכל מלין .. 28802 .. 1963-09-23
10/06/2024 10:45 - update_birthday .. מיכל מלין .. 28802 .. 1963-09-23
10/06/2024 08:40 - update_birthday .. שרה לביא .. 30341 .. 1992-06-01
10/06/2024 08:39 - update_birthday .. שרה לביא .. 30341 .. 1992-06-01
10/06/2024 08:26 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ראובן פישר .. 54789 .. 30549 .. 28119
10/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. x
10/06/2024 06:25 - update_birthday .. ברקת קדוש .. 27636 .. 1994-08-02
10/06/2024 05:58 - update_birthday .. הודיה פנחסוב .. 27998 .. 1998-08-19
10/06/2024 05:58 - update_birthday .. הודיה פנחסוב .. 27998 .. 1998-08-19
09/06/2024 20:37 - update_birthday .. ניצה זיסקינד .. 29124 .. 1962-09-20
09/06/2024 19:44 - update_birthday .. שירלי פינצ'וק .. 30759 .. 1973-08-19
09/06/2024 19:16 - update_birthday .. דקלה טייף .. 27917 .. 1980-09-11
09/06/2024 19:16 - update_birthday .. דקלה טייף .. 27917 .. 1980-09-11
09/06/2024 19:13 - update_birthday .. דקלה טייף .. 27917 .. 1980-09-11
09/06/2024 19:12 - update_birthday .. דקלה טייף .. 27917 .. 1980-09-11
09/06/2024 19:12 - update_birthday .. דקלה טייף .. 27917 .. 1980-09-11
09/06/2024 18:04 - update_birthday .. גיל אפק סלע .. 27700 .. 1988-09-09
09/06/2024 17:38 - update_birthday .. יוחאי רוזנברג .. 28305 .. 1985-10-31
09/06/2024 14:13 - update_birthday .. שיראל תירוש .. 29942 .. 1989-05-22
09/06/2024 14:10 - update_birthday .. שיראל תירוש .. 29942 .. 1989-05-22
09/06/2024 14:10 - update_birthday .. שיראל תירוש .. 29942 .. 1989-05-22
09/06/2024 14:10 - update_birthday .. שיראל תירוש .. 29942 .. 1989-05-22
09/06/2024 14:10 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 1963-09-11
09/06/2024 14:08 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 1963-09-11
09/06/2024 14:08 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 1963-09-11
09/06/2024 14:07 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 1963-09-11
09/06/2024 13:51 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 2023-09-10
09/06/2024 13:51 - update_birthday .. דינה טוטר .. 27823 .. 2023-09-10
09/06/2024 12:07 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 1980-03-23
09/06/2024 12:01 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 1980-03-23
09/06/2024 11:58 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 2023-03-23
09/06/2024 11:57 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 2023-03-23
09/06/2024 11:57 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 2023-03-23
09/06/2024 11:55 - update_birthday .. קרן גבריאל .. 29635 .. 2023-03-23
09/06/2024 11:36 - update_birthday .. אסנת גזית .. 31067 .. 1970-01-09
09/06/2024 11:18 - update_birthday .. אסנת גזית .. 31067 .. 1970-01-09
09/06/2024 11:17 - update_birthday .. אסנת גזית .. 31067 .. 1970-01-09
09/06/2024 10:29 - update_birthday .. דניאלה ארמן .. 30890 .. 1997-06-19
09/06/2024 09:24 - update_birthday .. מוחמד עכרייה .. 28697 .. 1991-06-26
09/06/2024 09:23 - update_birthday .. מוחמד עכרייה .. 28697 .. 1991-06-26
09/06/2024 09:05 - update_birthday .. רם פלד .. 29834 .. 1984-08-10
09/06/2024 08:59 - update_birthday .. רם פלד .. 29834 .. 1984-08-10
09/06/2024 08:59 - update_birthday .. עליזה סגיב .. 29449 .. 1976-11-02
09/06/2024 08:30 - update_birthday .. רחל רוטנברג .. 29784 .. 1997-09-27
09/06/2024 08:29 - update_birthday .. רחל רוטנברג .. 29784 .. 1997-09-27
09/06/2024 08:09 - update_birthday .. טל גלבוע .. 28204 .. 1980-01-04
09/06/2024 08:01 - update_birthday .. שירלי אוסקר .. 29983 .. 1980-01-09
09/06/2024 07:33 - update_birthday .. מיכאלה ברונשטיין .. 28801 .. 1994-08-03
09/06/2024 07:23 - cancel_order .. 57203
09/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ליאת לוי .. 54863 .. 28547 .. x
09/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ירושלם זיגרון .. 54863 .. 32700 .. 3
09/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. 1
09/06/2024 06:38 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
09/06/2024 06:08 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. חני ליטבינוף .. 54863 .. 28167 .. 32700
09/06/2024 06:03 - update_birthday .. חני ליטבינוף .. 28167 .. 1981-10-25
09/06/2024 05:45 - update_birthday .. יפעת וסרמן .. 28452 .. 1975-02-19
09/06/2024 05:33 - update_birthday .. אורית יונה .. 30360 .. 1964-12-02
09/06/2024 05:10 - update_birthday .. יעל ברמן .. 31078 .. 1976-12-19
08/06/2024 21:01 - update_birthday .. לילך חופי .. 28601 .. 1981-06-29
08/06/2024 20:59 - update_birthday .. לילך חופי .. 28601 .. 1981-06-29
08/06/2024 17:48 - update_birthday .. תמר ינון .. 31399 .. 1980-11-26
08/06/2024 15:28 - update_birthday .. דפנה סירוטה .. 27906 .. 1989-07-27
08/06/2024 15:27 - update_birthday .. דפנה סירוטה .. 27906 .. 1989-07-27
08/06/2024 09:21 - update_birthday .. טל זמיר .. 30999 .. 1974-08-22
08/06/2024 09:21 - update_birthday .. טל זמיר .. 30999 .. 1974-08-22
08/06/2024 08:40 - update_birthday .. מירב רבר פרנקמשטיין .. 28867 .. 1978-08-23
08/06/2024 07:15 - update_birthday .. דנית לנגר .. 33059 .. 1970-11-21
08/06/2024 07:09 - update_birthday .. דנית לנגר .. 33059 .. 1970-11-21
08/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ליאת לוי .. 54863 .. 28547 .. x
08/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. 2
08/06/2024 03:52 - update_birthday .. אפרת שהרבני .. 27543 .. 1983-11-06
08/06/2024 03:49 - update_birthday .. אפרת שהרבני .. 27543 .. 1983-11-06
07/06/2024 21:49 - update_birthday .. מוחמד עכרייה .. 28697 .. 1991-06-26
07/06/2024 20:55 - update_birthday .. דיאנה ארנסיביה צ'רני .. 27817 .. 1982-06-03
07/06/2024 14:46 - update_birthday .. אנה קרלינסקי .. 30683 .. 1983-05-30
07/06/2024 14:33 - update_birthday .. רונית כאלי .. 30327 .. 1988-07-10
07/06/2024 14:16 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
07/06/2024 10:42 - update_birthday .. נעמה כפרי .. 29175 .. 1974-08-26
07/06/2024 10:30 - update_birthday .. טליה קזולה .. 28266 .. 1974-08-09
07/06/2024 10:27 - update_birthday .. טליה קזולה .. 28266 .. 1974-08-09
07/06/2024 10:08 - update_birthday .. אמיר צור .. 31225 .. 1978-08-27
07/06/2024 10:08 - update_birthday .. אמיר צור .. 31225 .. 1978-08-27
07/06/2024 09:57 - update_birthday .. חגית גל .. 28087 .. 1980-09-30
07/06/2024 09:56 - update_birthday .. חגית גל .. 28087 .. 1980-09-30
07/06/2024 09:56 - update_birthday .. חגית גל .. 28087 .. 1980-09-30
07/06/2024 09:55 - update_birthday .. חגית גל .. 28087 .. 1980-09-30
07/06/2024 08:37 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:58 - update_birthday .. הודיה פנחסוב .. 27998 .. 1998-08-19
07/06/2024 07:58 - update_birthday .. הודיה פנחסוב .. 27998 .. 1998-08-19
07/06/2024 07:43 - update_birthday .. האני עאסי .. 27928 .. 2021-07-04
07/06/2024 07:40 - update_birthday .. חנה פרץ .. 30370 .. 1955-10-13
07/06/2024 07:38 - update_birthday .. איילת שורץ .. 31426 .. 2023-12-12
07/06/2024 07:36 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:17 - update_birthday .. גיל בירן .. 27698 .. 1981-05-09
07/06/2024 07:12 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 07:08 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:08 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:08 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:02 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:02 - update_birthday .. רגינה איטלמן .. 29680 .. 1971-06-14
07/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ליאת לוי .. 54863 .. 28547 .. -2
07/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ליאל שמוילוביץ .. 54863 .. 28536 .. 3
07/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. טוביה גרוסברג .. 54863 .. 28196 .. 3
07/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. מורית רוזנברג .. 54863 .. 28750 .. -2
07/06/2024 05:48 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 05:48 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 04:55 - update_birthday .. אביטל אלישע .. 27146 .. 1980-10-02
07/06/2024 04:47 - update_birthday .. מוחמד עלי .. 28692 .. 1983-09-16
07/06/2024 04:47 - update_birthday .. מוחמד עלי .. 28692 .. 1983-09-16
07/06/2024 04:47 - update_birthday .. מוחמד עלי .. 28692 .. 1983-09-16
07/06/2024 04:46 - update_birthday .. מוחמד עלי .. 28692 .. 1983-09-16
07/06/2024 04:46 - update_birthday .. מוחמד עלי .. 28692 .. 1983-09-16
07/06/2024 02:47 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 02:34 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 02:34 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
07/06/2024 02:24 - update_birthday .. טלי דניאלי אברמוב .. 28239 .. 1969-06-11
06/06/2024 20:47 - update_birthday .. עינב הרפז .. 29401 .. 1987-05-03
06/06/2024 20:47 - update_birthday .. עינב הרפז .. 29401 .. 1987-05-03
06/06/2024 20:33 - update_birthday .. תמר שולמן נואה .. 30154 .. 1974-03-07
06/06/2024 20:30 - update_birthday .. תמר שולמן נואה .. 30154 .. 1974-03-07
06/06/2024 19:40 - update_birthday .. שי סיגלר .. 29918 .. 1975-07-06
06/06/2024 19:38 - update_birthday .. לימור מושקוביץ .. 28615 .. 1974-12-13
06/06/2024 19:38 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
06/06/2024 19:36 - update_birthday .. ראיד סרחאן .. 30863 .. 1978-11-13
06/06/2024 19:29 - update_birthday .. ענתי ויטל ניצני .. 29531 .. 1958-12-25
06/06/2024 19:11 - update_birthday .. כרמית פרץ .. 28481 .. 1988-09-07
06/06/2024 19:08 - update_birthday .. כרמית פרץ .. 28481 .. 1988-09-07
06/06/2024 18:41 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. הודיה פנחסוב .. 54863 .. 27998 .. 28536
06/06/2024 18:15 - update_birthday .. ענתי ויטל ניצני .. 29531 .. 1958-12-25
06/06/2024 18:09 - update_birthday .. שני בן אהרן בקרמן .. 30039 .. 1978-09-20
06/06/2024 17:50 - update_birthday .. דנית משאש .. 27894 .. 1985-07-24
06/06/2024 17:50 - update_birthday .. דנית משאש .. 27894 .. 1985-07-24
06/06/2024 17:40 - update_birthday .. יהודית קרסניק .. 31854 .. 2000-07-19
06/06/2024 17:40 - update_birthday .. מעין זיו .. 30719 .. 1990-09-04
06/06/2024 17:39 - update_birthday .. מעין זיו .. 30719 .. 1990-09-04
06/06/2024 17:35 - update_birthday .. שירז אפרת .. 33015 .. 1997-09-09
06/06/2024 17:34 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. תהילה אברהם .. 54863 .. 30126 .. 27991
06/06/2024 17:31 - update_birthday .. הדר ירדן יצחק (גולן) .. 27991 .. 1994-04-28
06/06/2024 17:26 - update_birthday .. בר עמראני .. 31975 .. 1994-09-04
06/06/2024 17:26 - update_birthday .. חגית ואטריו יאיר .. 31103 .. 1981-07-19
06/06/2024 17:25 - update_birthday .. בר עמראני .. 31975 .. 1994-09-04
06/06/2024 17:24 - update_birthday .. בר עמראני .. 31975 .. 1994-09-04
06/06/2024 17:24 - update_birthday .. בת-חן פישר .. 27641 .. 1984-07-28
06/06/2024 17:23 - update_birthday .. חגית ואטריו יאיר .. 31103 .. 1981-07-19
06/06/2024 17:23 - update_birthday .. ריייצ׳ל חביב .. 33058 .. 1993-06-14
06/06/2024 17:20 - update_birthday .. כרמל כרמין .. 31345 .. 1985-05-31
06/06/2024 17:20 - update_birthday .. כרמל כרמין .. 31345 .. 1985-05-31
06/06/2024 17:19 - update_birthday .. חגית ואטריו יאיר .. 31103 .. 1981-07-19
06/06/2024 17:17 - update_birthday .. בת-חן פישר .. 27641 .. 1984-07-28
06/06/2024 17:16 - update_birthday .. ענתי ויטל ניצני .. 29531 .. 1958-12-25
06/06/2024 17:16 - update_birthday .. ענתי ויטל ניצני .. 29531 .. 1958-12-25
06/06/2024 17:15 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
06/06/2024 17:15 - update_birthday .. מיכל ויסברוד .. 28837 .. 1985-01-30
06/06/2024 17:14 - update_birthday .. חגית ואטריו יאיר .. 31103 .. 1981-07-19
06/06/2024 17:09 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:08 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:06 - update_birthday .. תהילה אברהם .. 30126 .. 1997-06-29
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:04 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:03 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:03 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:02 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:02 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:02 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:02 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:01 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:00 - update_birthday .. יהודית האריס .. 33057 .. 1987-04-30
06/06/2024 17:00 - update_birthday .. עינב הרפז .. 29401 .. 1987-05-03
06/06/2024 16:51 - update_birthday .. פולינה פורת .. 29570 .. 1989-12-28
06/06/2024 16:48 - update_birthday .. פולינה פורת .. 29570 .. 1989-12-28
06/06/2024 16:37 - notifiy_colleague .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. מיכאל לאופר .. 54863 .. 28797 .. 28196
06/06/2024 16:36 - update_birthday .. מיכאל לאופר .. 28797 .. 1981-07-01
06/06/2024 16:31 - update_birthday .. זיוה אלעזרי .. 28073 .. 1962-03-16
06/06/2024 16:28 - update_birthday .. יפעת קאסנר .. 28447 .. 1976-09-11
06/06/2024 16:28 - update_birthday .. יפעת קאסנר .. 28447 .. 1976-09-11
06/06/2024 16:20 - update_birthday .. נטלי ווקשטיין .. 32453 .. 1981-03-01
06/06/2024 16:20 - update_birthday .. נטלי ווקשטיין .. 32453 .. 1981-03-01
06/06/2024 16:19 - update_birthday .. זיוה אלעזרי .. 28073 .. 1962-03-16
06/06/2024 16:19 - update_birthday .. כרמל כרמין .. 31345 .. 1985-05-31
06/06/2024 16:15 - update_birthday .. אילת שנקר .. 30730 .. 1969-03-18
06/06/2024 16:15 - update_birthday .. אלינור קרנץ אליאס .. 30691 .. 1980-01-10
06/06/2024 16:13 - update_birthday .. נטלי ווקשטיין .. 32453 .. 1981-03-01
06/06/2024 16:13 - update_birthday .. אילת שנקר .. 30730 .. 1969-03-18
06/06/2024 16:13 - update_birthday .. גיל בירן .. 27698 .. 1981-05-09
06/06/2024 16:13 - update_birthday .. גיל בירן .. 27698 .. 1981-05-09
06/06/2024 16:13 - update_birthday .. גיל בירן .. 27698 .. 1981-05-09
06/06/2024 16:11 - update_birthday .. ספיר גרניט .. 31230 .. 1991-03-03
06/06/2024 16:03 - update_birthday .. אסנת הירש יקיר .. 27511 .. 1987-08-23
06/06/2024 16:02 - update_birthday .. אסנת הירש יקיר .. 27511 .. 1987-08-23
06/06/2024 15:59 - update_birthday .. מיאדה סאלם .. 28778 .. 1995-07-03
06/06/2024 15:57 - update_birthday .. מיאדה סאלם .. 28778 .. 1995-07-03
06/06/2024 15:52 - update_birthday .. רינת רפאל .. 29819 .. 1982-08-07
06/06/2024 15:51 - update_birthday .. קרן הוד .. 29644 .. 1978-12-10
06/06/2024 15:51 - update_birthday .. ציפי סימאי .. 29598 .. 1987-05-16
06/06/2024 15:50 - update_birthday .. ציפי סימאי .. 29598 .. 1987-05-16
06/06/2024 15:49 - update_birthday .. צליל מזל .. 30907 .. 1993-10-27
06/06/2024 11:02 - update_birthday .. קולגה ב' .. 31121 .. 1969-01-28
06/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. ליאת לוי .. 54863 .. 28547 .. -1
06/06/2024 07:00 - notifiy_colleague_reminder .. כנס עמותת מקצועות הבריאות, לאונרדו פלאז'ה אילת .. מורית רוזנברג .. 54863 .. 28750 .. -1
06/06/2024 04:17 - update_birthday .. טלי אשטה .. 28249 .. 1988-09-08
06/06/2024 02:55 - update_birthday .. מוריאל שפירא .. 28738 .. 1990-08-09
06/06/2024 02:55 - update_birthday .. מוריאל שפירא .. 28738 .. 1990-08-09