12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

תנאי שימוש

החברים בעמותת מקצועות הבריאות הם:
  1. בעלי רישיון המועסקים בתפקידי מקצועות הבריאות הבאים בלבד: ריפוי בעיסוק, תזונה, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, סייעות שיניים, ייעוץ גנטי וטיפול באומנות.
  2. המועסקים בשירותי בריאות כללית ובמערך הממשלתי (למעט עובדים בחוזים אישיים).
  3. המעסיק משלם דמי העמיתות לעובדים הנ"ל ע"פ הסכם השכר הקיבוצי.
  4. בעלי מעמד בהסתדרות ששילמו את תשלום החברות באופן עצמאי.
חבר עמותה שמעסיקו משלם, יוכל לנצל זכאותו (בקרדיטים) לשנה קלנדרית 1/1-31/12, ובתנאי ששולמו עבורו דמי חבר לשנה הקודמת.
עלות החברות בעמותה לשנת הפעילות 01/01-31/12/2024 היא 422₪ בהתאם להחלטת נציבות שירות המדינה.

מטעמי אבטחת מידע עמוד זה זמין לצפייה ושימוש רק לחברי עמותה מחוברים לאתר, התחברו לאתר, חיזרו לכאן ותוכלו לצפות בהמשך התקנון.

הנהלת העמותה רשאית לשנות את התנאים מעת לעת.